สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา MSU IT Exit-Exam

EDU MSU IT EXIT EXAM _26 0

บรรยากาศการสอบ MSU IT Exit-Exam 2558

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ประมวลภาพบรรยากาศการสอบ  

training MSU Exit Exam 2015_22 0

สำนักคอมพิวเตอร์จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทำการสอบ MSU IT Exit-Exam

เมื่อวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์จัดได้ทำการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตของแต่ละคณะที่จะเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT Exit-Exam) ประจำปี 2558 โดยมีนิสิตที่จะเข้ารับการทดสอบให้ความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมากมาย

สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม MSU IT Exit-Exam 0

สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม MSU IT Exit-Exam

  เมื่อวันที่  8 มกราคม 2558  เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา  สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมเรื่องการดำเนินงานการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย (MSU IT...