สอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี (MSU IT Exit-Exam)

Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี (MSU IT Exit-Exam)

on ก.พ. 27, 13 • by • with ไม่ให้ใส่ความเห็น

สอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี (MSU IT Exit-Exam)

Pin It

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการทดสอบระบบการทำงานของโปรแกรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี (MSU IT Exit-Exam) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรมก่อนใช้งานจริง ซึ่งผู้เข้าทดสอบเป็นนิสิตจากทุกคณะ จำนวน 200 คน การดำเนินการจะสอบพร้อมกัน ที่ห้อง B314-B315 B414-B415 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ เวลา 10.00-11.00 น. ซึ่งผลการจากทดสอบจะได้นำมาปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Tags:

Related Posts

Comments are closed.

Next »

Scroll to top